Handels- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for køb af produkter, ydelser og kurser, både fysiske og online, der sælges og leveres af:

Heidi Collin
Helenelyst 422
8220 Brabrand
CVR: 39 96 45 89
Tlf: 40 30 01 91
Mail: mail@heidicollin.dk

YDELSER OG PRODUKTER

Heidi Collin leverer ydelser i form af mentorforløb, guides, rådgivning, netværk, sparring og undervisning inden for feltet digital forretning og strategisk ledelse af marketing og den digitale kanal.

Som kunde hos Heidi Collin kan du købe ydelser både som enkeltstående leverance og som abonnementsaftale.

Enkeltstående leverancer og aftaler er omfattet af vilkårene under afsnittet ”Generelle betingelser”.

Abonnementsaftaler er omfattet af vilkårene beskrevet i afsnittet ”Generelle betingelser” samt afsnittet ”Abonnementsvilkår”.

GENERELLE BETINGELSER

Priser

Heidi Collin henvender sig primært til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms – med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Heidi Collin forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Se dog afsnittet om prisændringer vedr. abonnement/medlemskab under “Abonnementsvilkår“.

Betaling

Du kan betale med VisaDankort, VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB eller Diners Club International.

Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en ordrebekræftelse/faktura på e-mail til den oplyste e-mail-adresse.
Heidi Collin har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Ved særskilt aftale herom kan der i stedet fremsendes en faktura. Betaling sker da ved indbetaling på bankkonto: Jyske Bank / Reg.nr. 5076 / Kontonr. 0001420137.

Ved opgaver eller forløb, der strækker sig over 3 mdr. eller mere, kan betalingen af den aftalte opgave ske á 2 rater: 50 % ved indgåelse af aftalen. 50 % midtvejs i det aftalte forløb. Første faktura med første rate fremsendes, så snart aftalen er accepteret.

Køb og levering

Alle køb foretages gennem systemet Simplero – med mindre der er lavet særskilt aftale om fremsendelse af faktura.

Afhængigt at typen af produkt foregår leveringen enten digitalt via e-mail med link til online platformen, Simplero, hvor produkterne tilgås – digitalt via online konferenceplatformen Zoom – eller som fysiske kurser eller arrangementer.

Køber du et produkt, kursus eller lignende, der alene kan tilgås online, modtager du også kort tid efter ordren er gennemført en e-mail med dit login til onlineplatformen og produktet.
Du har mulighed for selv at ændre den oplyste e-mail-adresse via “din profil”, når du er logget ind i Simplero.

Hvis andet ikke fremgår af heidicollin.dk aftales leverance af foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser direkte med Heidi Collin, herunder tidspunkt og sted.

Opgaver, der betales á 2 rater igangsættes efter aftale, og efter at første betaling er gennemført.

Brugsret

Alle rettigheder til kurser, workshops, events, digitale produkter samt tekster og billeder tilhører Heidi Collin. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Produkt og materiale kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se mere om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Heidi Collin.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Heidi Collin.

Fortrydelsesret og reklamation

Som erhvervsdrivende har man ikke fortrydelsesret.

Køber du et af Heidi Collins produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb inden for 14 dage, skriver du blot til mail@heidicollin.dk, og du vil få refunderet det resterende beløb, svarende til de endnu ikke gennemførte sessioner eller anvendte undervisningsmoduler og materialer.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, skal du skrive til mail@heidicollin.dk eller ringe til Heidi på 40300191.

ABONNEMENTSVILKÅR (gælder fx ved medlemskab af netværk)

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en af Heidi Collins løbende aftaler, som fx ”Mastermind netværk for digitale marketingledere”.

Som abonnent/medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig en løbende aftale, som fx medlemskab i netværk, er der tale om en abonnementsaftale, der løber, indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Du har adgang til abonnementets/medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement/medlemskab.

Når du er oprettet som abonnent/medlem, modtager du to mails: en velkomstmail fra Heidi Collin med information om abonnementet/medlemskabet samt en mail fra Simplero med login-oplysninger til online undervisningsplatformen.

Heidi Collin forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt reducerer værdien af abonnementet/medlemskabet. I tilfælde af dette gives et rimeligt varsel.

Prisændringer

Prisen på abonnementer/medlemskaber indeksreguleres som udgangspunkt 1 gang om året ved nytårsskifte. Indeksreguleringen varsles med 2 måneders varsel og overstiger ikke 10%.

Yderligere prisstigninger på abonnementer/medlemskaber vil kun vedrøre nye abonnenter/medlemmer – og påvirker altså ikke din pris (udover indeksreguleringen).

Betaling

Abonnementet/medlemskabet kan betales med VisaDankort, VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB eller Diners Club International. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en ordrebekræftelse/faktura på e-mail til den oplyste e-mail-adresse.

Ved betaling med kort kan abonnementet/medlemskabet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud.
Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres ved at logge ind på din profil på Simplero.

Ved betaling med betalingskort opkræves beløbet automatisk via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.
Heidi Collin har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.
Heidi Collin fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.
Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Ved særskilt aftale herom kan abonnementet/medlemskabet i stedet betales via faktura. Ønsker du at betale via faktura, kan der kun betales forud 1 år ad gangen, og beløbet pålægges et administrationsgebyr på 15 %. Betalingen sker i så fald ved indbetaling på bankkonto: Jyske Bank / Reg.nr. 5076 / Kontonr. 0001420137.

Ved betaling via faktura og bankoverførsel foregår fornyelsen ikke automatisk. Der skal dermed gives aktivt tilsagn om ønsket fornyelse af abonnement/medlemskab inden afslutningen af den igangsværende, betalte periode. Herefter fremsendes en ny faktura – medmindre abonnenten/medlemmet ønsker at overgå til kortbetaling.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Brug af abonnementsplatformen

Som medlem får du en personlig adgang til brug af Heidi Collins undervisningsplatform.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Vi har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af e-mail og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement/medlemskab forhindres.

Opsigelse og afbrydelse

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement/medlemskab via din profil under det købte produkt på Simplero. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til mail@heidicollin.dk. Abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Ved opsigelse af abonnementet, inden den betalte periode er udløbet, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Heidi Collin forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Heidi Collin suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

 

Heidi Collin tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.